Høgjenbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140103-36

Fredningsnr.
20179

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1946 - 1980 e.Kr.)

Fredningstekst
Tidligere C-høj tinglyst i 1987 med følgende tekst ************************************** Højruin, "Høgebjerg", ca. 2 x 20 m, hesteskoformet med åbning mod V. I bunden af den helt til terrænhøjde bortgravede centrale del ses en 2 x 4 m stor syld af løst lagte hovedstore sten (fra lysthus?). I den sydlige nedgravningskant ses en stenmur, ca. 1 m høj og 8 m lang, fra haveanlæg. Sylden og murener ikke omfattet af fredningen. I skov.
Undersøgelsehistorie  (10)
1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Generalstabens Kort findes den nævnt Høgebjerg; men vil man agte paa Folks Tale her, saa hører man tydelig et j i anden Stavelse. Det er jo ogsaa rimeligt, at dens høje Beliggenhed er udtrykt i dens Navn. Højen findes for Størstedelen i Fjellerup Sogn. Den er smuk lynggroet, og fra dens flade Top har man en prægtig Udsigt. Fra Foden mod Nordnordøst til dens Top findes en ældre Gravning (a [på tegning]), og i denne sees enkelte udkastede Steen. Ellers er Højen, saavidt man kan see, ikke rig paa Steen; men det er Egnen heller ikke. Øverst i den ældre Gravning ved b [på tegning] findes et lille Hul, som er gravet for nogle Aar siden [før 1880]. Partiet, der er betegnet med c [på tegning], er ganske bortkjørt. Ved d [på tegning] er der et større Hul med nogle opsankede Markstene i. Der vides ikke om noget Fund eller Sagn. [[Nr. 86. (Nu Fjellerup Sb. 36.)]] Bevoksning: 1980: Løvtræer.

1946 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 2017:9, Status: C.

1946 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høgebjerg (tidl. Glæsborg Sb. 86). Høj, 16 m br., 2 m h., hele det Indre bortgravet. Frigivet 1946.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høgebjerg, Høj, ca. 2 x 16 m; hele det Indre bortgravet.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
** Seværdighedsforklaring ** C-høj. Det indre af højen gravet væk - en halvmåneformet bræmme mod Ø-S. Står tilbage 4 m bred. I krateret lavet stensætning mod S. I bund rektangulær stendynge - sylsten fra hus? 21.10.86 M.B & JGB. Højrest, 20x20 m, 2 m høj, hesteskoformet m. åbning mod vest. I bunden af den helt til terrænhøjde bortgravede, centrale del ses en ca 4x2 m stor syld af løst lagte ca hovedstore sten, formentlig fra et lysthus. I højrestkanten S for sylden er i nyere tid sat en stenopmuring ca 1 m høj og 8 m lang, som har udgjort S-siden af en "grotte" i et formodet romantisk haveanlæg. Diskuteres på sagsbehandlermøde vedr. tinglysning. Korrekt afsat både på mb og 4 cm-kort. (konstateret v. nybesigtigelse i 1987). Bevoksning: 1980: Løvtræer.

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 53-3348
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højruin, "Høgebjerg", ca. 2 x 20 m, hesteskoformet med åbning mod V. I bunden af den helt til terrænhøjde bortgravede centrale del ses en 2 x 4 m stor syld af løst lagte hovedstore sten (fra lysthus?). I den sydlige nedgravningskant ses en stenmur, ca. 1 m høj og 8 m lang, fra haveanlæg. Sylden og muren er ikke omfattet af fredningen. I skov.

1987 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-3348
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Syld og mur ses fortsat. Bevokset med blandede træer - overvejende løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)