Hegedal
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140103-37

Fredningsnr.
191719

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Rundhøj, 1,5 x 12 m. Lille nedgravning i top. I overfladen af højen ses adskillige større og mindre sten. Gyvelklædt i klitterræn.
Undersøgelsehistorie  (7)
1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hegedal 7 d. Høj, 1,5x12 m. Lille Nedgravning i Top. I Overfladen ses flere større og mindre Sten. Fredet.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 1,5 x 12 m. Lille Nedgravning i Top. I Ovefladen af Højen ses adskillige større og mindre Sten. Gyvelklædt i Klitterræn.

1946 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Gammelt krater i top (1,7 x 1,7 x 0,5 m.) samt nyt plyndringshul (0,5 x 0,5 x 0,5 m.) i NV-hjørnet af det gamle. I S-siden er gravet ind under 2 af højens kampesten (1,2 x 1 x 1 m.), også frisk hul. ** Seværdighedsforklaring ** P.g.a. terrænet: Åben indlandsklit. *************************************** Genbesigtigelse 13.03.1982: Smukt retableret. HRK *************************************** Genbesigtigelse 11.09.1986: Højens mål: 1,5 x 17,0 x 15,0 m. I det gamle krater i toppen ses adskillige store, jordfaste sten ragende op; antagelig øvreenderne af bæresten i et (polygonalt?) megalitkammer. Af de i 1980 registrerede indgravninger ses kun svage spor. Ikke påtaleværdigt. JGB Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat.

1980 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med græs, gyvler og brombær.

Litteraturhenvisninger  (0)