Tyvehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140104-5

Fredningsnr.
20195

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Rettersted, Historisk Tid (dateret 1067 - 1848 e.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 1884 e.Kr.)

Skel (offentlig administration), Nyere tid (dateret 1886 - 1886 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/10 1874, Geodætisk Institut. "Tyvhøj", i sogneskel, 25 x 4-5 m. Affladet top; firkantet afpløjet fod og stejle sider. Græsklædt i ager. Voldby sogn, Thorsø, matr.nr. 28: "Tyvhøj" i skel til matr.nr. 4e af Dolmer, Gammelsogn.
Undersøgelsehistorie  (9)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den [højen] er i Skjellet mellem Voldby og Gl. Sogn. Sagnet fortæller, at den har sit Navn af, at Tyvene forhen hængtes her. Nu har Generalstaben sit Mærke staaende paa dens Top. a [på tegning] er en Grusgrav mod vest hvorved ikke alene Foden men en Deel af Højen er gaaet tabt. b [på tegning] er en ældre Gravning temmelig højt oppe paa Højens Side og viser sig nu som en græsklædt Fordybning 8 Al i Gjennemsnit og henved 30" dyb. c [på tegning] er en Topgravning eller som det lader til flere mindre Gravninger til forskjellige Tider; men vist uden nogen videre Betydning. c [på tegning] er en Gravning mod Sydøst henved 6 Al i Tværmaal og 30" dyb. Dens Fyld er stærkt blandet med Undergrundsjord og dette stemmer ogsaa godt med de betydelige Levninger, som findes i dens Nærhed og hvoraf de 3 (xxx [på tegning]) ere lige ved dens Fod. Højen er lyngklædt og synlig vidt omkring. [[Fredet.]] Bevoksning: 1980: Græs.

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Grus-/sandgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tyvhøj", Høj, græsklædt i Ager i Sogneskel, ca. 25 x 4-5 m. Affaldet Top, firkantet afpløjet Fod og stejle Sider. G.I. 9/10 1874.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen ligger på grænsen til matr.nr. 28 af Thorsø, Voldby sogn (140118).

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. På NØ-siden to huller (5x5x0,7 m) og (4x3x0,3 m). Begge tilgroede. ** Seværdighedsforklaring ** Anselig høj. Bevoksning: 1980: Græs.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
GI-sten på toppen. Græsklædt. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)