Fannerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140105-50

Fredningsnr.
21182

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 5/9 1887, købt. Høj, 6,5 x 26 m, pløjet i firkant. Hul mod S og i top. Lyngklædt i ager. Restaureret 1892.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 50. Høj, Fannerup B. Ginnerup S. Nørre H Randers A [Skitsetegning i Sb.; 42 Al. i diam., 162" h.] Højen er lyngklædt og ligger højt paa en flad Plads. Den har et Brud fra Foden mod Sydøst til henimod Midten. Dette Brud er henved 7 Alen bred. Mod Nordøst men næsten oppe paa Højens halve Højde findes en rundagtig Indgravning paa henved 6 Alen i Gjennemsnit. En tredie men lille ubetydelig Gravning findes mod Nordvest. Samtlige disse Gravninger ere ældre og ikke ret dybe, saa de kan ikke tillægges nogen videre Betydning. [[F.M. 1887]]

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1887 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM. MS.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 6½ x 26 m, pløjet i Firkant. Hul mod S og i Top. Lyngklædt i Ager.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten på toppen. Gamle sænkninger mod NØ, NV og syd. Tæt bevokset med løvtræer, bregner og lidt krat.

Litteraturhenvisninger  (0)