Tøthøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140106-28

Fredningsnr.
191876

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/8 1916, S.E. de Mylius Benzon til Benzon. Vestligste af "Tøthøje", 10 x 1 m, dækket af uigennemtrængelig tidselgran. NMI: .... 10 x 1 m, ikke beset, dækket .......
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 28. Tøthøj (den Vestlige). Brøndstrup B. Gjerrild S. [Skitsetegning i Sb.; 16 Al. i diam., 38" h.] Den er i sig selv kun en lille undersøgt Høj der er lyngklædt. Den ligger højt paa en afrundet Bakke, saa den tager sig større ud end den i Virkeligheden er. [[Alle tre Tøthøje [sb. 28-30] ere beplantede med Naaletræer.]] [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1916 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM. 28/8 1916.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vestligste af "Tøthøje" [sb. 28-30], 10 x 1m. (ikke beset; dækket af ugennemtrængelig Tidselgran.) [[FM. 28/8 1916]]

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lang smal højning, 1,0 x 10,0 x 6,0 m. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Ældre graner på højen - intet græsdække. Beliggende i meget tæt nåleskov.

Litteraturhenvisninger  (0)