Tøthøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140106-29

Fredningsnr.
191877

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/8 1916, S.E. de Mylius Benzon til Benzon. Mellemste af "Tøthøje", 15 x 1,5 m, dækket af uigennemtrængelig tidselgran. NMI: ...15 x 1,5 m, ikke beset, dækket .......
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 29. Tøthøj (den mellemste) Brøndstrup B. Gjerrild S. [Skitsetegning i Sb.; 24 Al. i diam., 50" h.] Den [højen] ligger paa samme høje Bakke [som sb. 28] omtrent 30 Al østligere. Den er undersøgt, lynggroet og hvad der er sagt om den vestlige Tøthøj [sb. 28] gjælder ogsaa her. [[Fredet]] [[Alle tre Tøthøje [sb. 28-30] ere beplantede med Naaletræer.]] Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1916 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM. 28/8 1916.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mellemste af "Tøthøje" [sb. 28-30], 15 x 1,5m (ikke beset; dækket af ugennemtrængelig Tidselgran.) [[FM. 28/8 1916]]

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Ældre graner på højen - intet græsdække. Beliggende i meget tæt nåleskov.

Litteraturhenvisninger  (0)