Hedegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140107-27

Fredningsnr.
201716

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
Høj, 2 x 20 m; i midten en nu tilgroet udgravning, 7 m lang fra N til S, 3 m bred, 1,6 m dyb; lyng- og gyvelklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen er smuk lynggroet og tager sig godt ud i Frastand; men kommer man nærmere, saa sees det straks, at her kun er Resten af en Høj, der er fuldstændig undersøgt og ødelagt; thi i Midten har den et Hul, som fra Øst til Vest er 12 Alen og fra Nord til Syd 15 Alen samt 3 Al 10" dybt. Undersøgelsen kan ingen huske og der vides ikke Fund eller Navn. Fra Hullet er Jord og Stene kastet ned ad Højens Sider, og i Tidens Løb er der vist ogsaa samlet Markstene til, saa det nu ikke er nemt at opgive Højens Maal. Højen har i sin Tid havt mindre Krandsstene og en indvendig Steenhob af henved 2 Al høj. Den hviler paa en lav Bakkekam med Helding mod Sydøst og Syd. [[1946: Hullet er 7 m i N-S., 3 m i Ø-V., 1,6 m dybt, tilgroet. F.M. 1946.]] Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat.

1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 20 m i Diameter, 2 m høj; i Midten en nu tilgroet Udgravning, 7 m lang fra N til S, 3m bred, 1,6 m dyb, lyng-og gyvelklædt, i Ager.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Højen ligger på en lille naturlig bakke der er stærkt afpløjet i kant - samt med kunstig rævegrav mod SV. Forholdet bakke - høj er lidt vanskelig at gennemskue p.g.a. jorden fra det store krater. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Kunstig rævegrav ses ikke. To store sten mod NØ. Hullet i toppen har udgang mod SØ. Bevokset med gyvler, egetræ og lidt krat.

Litteraturhenvisninger  (0)