Mellem Fanghøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140107-65

Fredningsnr.
20181

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Mellem Fanghøj", 1,5 x 12 m; N-fod i gammel grusgrav, toppen noget affladet; har tidligere været pløjet, nu i granplantage.
Undersøgelsehistorie  (8)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den [højen] har fra ældre Tid et lille ubetydeligt Hul i Toppen, som ikke kan være Spor af en fuldstændig Undersøgelse. Højen er pløjet nogle Gange i de sidste Aar og er derved noget udjævnet. Da Ejeren har gjort et Fund, som nedenfor er beskrevet, i den østre Fanghøj [sb. 66], saa agter at lade Mellem Fanghøj nøjagtig undersøge. [[1946: Tidl. pløjet, nu i Plantage. 12 m br., 1,5 m h., N-fod i gl. Grusgrav, Top noget affladet. F.M. 1946.]] Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer.

1886 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet.

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Mellem Fanghøj", 12 m i Diameter, 1,5 m høj; N-fod i gammel Grusgrav, Toppen noget affladet; har tidligere været pløjet, nu i Granplantage.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Affaldet - tidligere pløjet rundhøj. Ved N-foden gl. grusgrav 2x4x4 m. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med løvtræer. Østsiden står uden græsdække.

Litteraturhenvisninger  (0)