Kongehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140107-68

Fredningsnr.
20184

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Befæstning, Nyere tid (dateret 1940 - 1945 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, fladt, tilgroet hul i top; 15 m i diameter, 2,5 m høj; den østlige fjerdedel, som lå på Selkær Mark, helt sløjfet af tyskerne, i hvis fæstnings- værker højen indgik; resten uskadt, med skæmmet af en mængde murbrokker i store dynger på top og N-side. Træbevokset i læhegn.
Undersøgelsehistorie  (9)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Bakkekammen øst for Laen ligger en Række af Kongehøje, de saakaldte Selkjærhøje, deraf ere de 5 nordligste [sb. 68-72] paa Laen Mark eller dog i Skjellet. Den her beskrevne er den nordligste i Rækken. I Toppen har den et Hul paa 8 Alens Vide; men nu er det kun nogle faa ]Alen[ Tommer dybt. Desuagtet er der ingen Tvivl om, at denne Høj i sin Tid er fuldstændig undersøgt. Den er lyngklædt og tager sig godt ud, ligesom den ogsaa er synlig vidt og bredt, og Udsigten fra den er meget smuk. [[1946: 15 m br., 2½ m høj, Hullet i Toppen tilgroet. Indgik i tyskl. Befæstningsanlæg, hvorved den østl. 1/4 (i Selkær) helt er sløjfet. F.M. 1946.]] [[restaureret 100/57]] Bevoksning: 1981: Græs.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 883/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, fladt, tilgroet Hul i Top; 15 m i Diameter, 2½ m høj; den østlige Fjerdedel, som laa paa Selkær Mark, helt sløjfet af Tyskerne, i hvis Fæstningsværker Højen indgik; Resten uskadt, men skæmmet af en Mængde Murbrokker i store Dynger paa Top og N-side [fodnote:] Hvem skal rydde dem bort? Træbevokset i Læhegn. [[J.Nr. 883/46]] [[restaureret 100/57.]]

1957 Museal restaurering
Journal nr.: 100/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Smuk rundhøj, affald fjernet - restaureret. Bevoksning: 1981: Græs.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden murbrokker. Bevokset med græs og et enkelt løvtræ. Beliggende i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)