Kongehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140107-69

Fredningsnr.
20185

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fæstningsanlæg, Nyere tid (dateret 1940 - 1945 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj i skel til Selkær matr.nr. 5b, Kastbjerg sogn; 3,5 x 15 m, den østlige 1/4 på Selkær Mark, resten på Laen Mark. Centralt har tyskerne ved fæstnings- anlæg gravet et hul, 2,5 m i diameter, 1,5 m dybt, hvorfra en gang ud til SØ-foden, 3/4 m bred, 1,5 m dyb; græsgroet i læbælte. Matr.nr. 5b, Selkær: Høj i skel til matr.nr. 3a af Laen, Glæsborg sogn.
Undersøgelsehistorie  (9)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[[Paa Bakkekammen øst for Laen ligger en Række af Kongehøje, de saakaldte Selkjærhøje, deraf ere de 5 nordligste [sb. 68-72] paa Laen Mark eller dog i Skjellet.]] Denne Høj er ogsaa [jf. sb. 68] lyngklædt og har betydelige Gravninger, nemlig en ældre mod Sydvest ved a [på tegning] og en samtidig mod nordøst ved b [på tegning], samt en større og gl Gravning i Toppen paa 9 Alen Gjennemsnit og 47" dyb, saa der er ingen Tvivl om, at den ligesom de andre Nabohøje [sb. 68, 70-72] er fuldstændig udplyndret. Der vides ikke om noget Fund og selv de yngste Brydninger ere ældre end nogen nulevende kan huske. [[ 1946: 15 m br., 3½ m h. I tysk Fæstning: Centralt et Hul, 2½ m br., 1½ m dybt, derfra en Gang ud til SØ-Siden, 3½ m br., 1½ m dyb. F.M. 1946.]] [[restaureret 100/57]] Bevoksning: 1981: Græs.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 883/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 15 m br., 3½ m høj, den østlige Fjerdedel paa Selkær Mark, Resten paa Laen Mark; Centralt har Tyskerne ved Fæstningsanlæg gravet et Hul, 2½ m i Diameter, 1½ m dybt, hvorfra en Gang ud til SØ-foden, 3/4 m bred, 1½ m dyb [fodnote: Hvem skal udbedre det? græsgroet i Læbælte. [[J.Nr. 883/46]] [[restaureret 100/57]]

1957 Museal restaurering
Journal nr.: 100/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Smuk rundhøj - restaureret, omtalte hul dækket. Mål: 2,5x15x15 m. Bevoksning: 1981: Græs.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Flot, rund høj. Bevokset med hindbær. Beliggende i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)