Emmedsbo

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-11

Fredningsnr.
191831

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 28/8 1916. S.E. de Mylius Benzon Høj, 12 x 1 m. Lyngklædt, på lyngbakke i ager.
Undersøgelsehistorie

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den [højen] er lyngklædt og har en meget steenrig Top; men Stenene ere ikke større end almindelige Brosteen. Her er to Rævegrave, hvis Vægge er ene Steen, saa vidt man kan see ind. Da den hviler paa en høj afrundet Grund kan dens Tværmaal ikke angives, især da der ingen Fodsteen sees. Tæt op til den paa samme Bakke og med fælleds Fod findes en mindre Forhøjning. Denne har ingen Steen synlige og har maaske heller ikke saa stor Betydning, at den kan regnes med, eller at det Hele kan betragtes som en Tvillinghøj. [[FM 1916]] Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer.

1916 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM. 28/8-1916.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 12 x 1 m. Lyngklædt paa Lyngbakke i Ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dobbelthøj, 1,8 x 20,0 x 20,0 m. N-lige: 0,6 m., 10 m. i diam. S-lige: 1,8 m., 20 m. i diam. Rævegrav - S-lige højs N-side. *************************************** Genbesigtigelse 5.11.1986: Ovenstående beskrivelse v/HRK er korrekt. D.v.s. at den N-lige høj ikke er omfattet af fredningen. Den bør nyfredes. HRK's målsangivelser er også korrekte. Afsætning på 4 cm.-kort korrekt; forkert på mb. JGB Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet ved nyberejsningen. Fuldstændig dækket af gyvler, men begge høje kan fornemmes nedenunder. Oversigtsfoto dårligt pga. bevoksningen.