Thinghøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-28

Fredningsnr.
191873

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
"Tinghøj", 20 x 15 x 4 m, pløjet i firkant. Gml. gravning i top. Lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Thinghøj er ligesom Regildshøj [sb. 26] pløjet for nær paa alle Sider, hvorved den er sine Krandsstene berøvet paa en nær, og denne ene har sin Plads paa Højens nordlige Side 8 Alen indenfor den oprindelige Fod og 48" oppe i Fylden. Spor af de andre Krandsstenes Plads sees hist og her i samme Højde. I den midterste og betydeligste Gravning sees en Deel store Haandstene. I dens brudte Sider træde større Stene frem et Par Steder især mod Øst. Jordfyldningen vidner om, at Pladsen har været klædt med Lyng, som er afbrændt før Højen bares sammen; thi enkelte svedne Lyngstilke findes endnu i Højens Fyld. Den har en Svag Lyngbeklædning endnu flere Steder. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tinghøj, 20 x 15 x 4 m, pløjet i Firkant. Gl. Gravning i Top. Lyngklædt i Ager.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 3,0 x 20,0 x 15,0 m. Pløjet af V-siden i gammel tid. Krater i top (3 x 3 x 0,6 m.) med lav grøft mod N og S. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Virker meget uregelmæssig. Dækket af gyvler og krat. Beliggende i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)