Emmedsbo

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-37

Fredningsnr.
191814

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.
Fredningstekst

Høj, 1 x 12 m. Græsklædt med brombær og fyrrestød. Lille nygravet hul i top. Pløjet for nær mod vest, en smule af foden afskåret.
Undersøgelsehistorie

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den [højen] er smuk lyngklædt og dens Indre bestaar af mindre sammendyngede Stene; thi saaledes seer den ud ved Brudet. Mod Vest er den pløjet for nær og derved er der kommen 6 Krandsstene tilsyne, som staa ganske tæt op til hverandre. Der er ingen af dem større end til en Vægt af 100 a 130 Pund. [[Fredet.]] Bevoksning: 1980: Løvtræer.

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1 x 12 m. Græsklædt med Brombær og Fyrrestød. Lille nygravet Hul i Top. Pløjet for nær mod Vest, en Smule af Foden afskaaret.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Brombærkrat - bør frilægges. Bevoksning: 1980: Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Formodes fundet som beskrevet. Højen er fuldstændig dækket af krat, hvilket gør det umuligt at se fortidsmindet. Beliggende på campingplads.