Bønnerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-62

Fredningsnr.
191895

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten?

Fredningstekst
Høj, 2 x 14-15 m, noget ujævne sider; lille sænkning i top; mindre gravning i vest. Bevokset med græs og brombær. I ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dens [højens] Krandsstene kan ikke paavises; men ere efter al Sandsynlighed tilstede endnu. Den er smuk lynggroet og det lader til, at den ikke er undersøgt; thi de 3 ubetydelige Gravninger i Toppen ere uden Betydning, og den lille mod Vest er Spor af Børneleg (Hyrdehuus). Dens Indre er meget steenrig. Man ved forresten ikke noget om den. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Løvkrat.

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 14-15 m, noget ujævne Sider; lille Sænkning i Top; mindre Gravning i Vest. Beklædt med Græs og Brombær. I Ager.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 2,0 x 15,0 x 15,0 m. Brombærdækket. Bevoksning: 1980: Løvkrat.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fuldstændig dækket af løvtræer og løvkrat. Beliggende i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)