Emmedsbo

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-86

Fredningsnr.
1918101

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, anselig og velbevaret, 2 x 13 m. Bevokset med store træer, i skov.
Undersøgelsehistorie

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen er lyngklædt og beplantet, og har ingen Spor af Brydning. Der er ingen af dens Steen tilsyne. [[Fredet jfr. J. 1377/58.]] Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer.

1958 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 13 m, med store Træer i Skov. J. 1377/58 om frednigen.

1958 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Tilplantet indenfor de senere år, max. 10 år siden. *************************************** Genbesigtigelse 16.10.1986: Ca. 15 år gl. beplantning (gran og fyr) på selve højen. JGB Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden beplantning. Bevokset med græs og små selvsåede graner mod syd, nord og vest.