Bønnerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-142

Fredningsnr.
1918104

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Røse, 0,75 x 12 m. Fod og side i nordøst afgravet i ca. 7 m's bredde og ca. 3 m ind fra foden, med indtil 0,30 m højt brud langs randen. Gravningen går ikke helt ned til røsens bund. Krat- og træbevokset, mellem løvtræsbeplantning og brakmark.
Undersøgelsehistorie  (12)
1963 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: 3240/63
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning
Udstykning til sommerhusbebyggelse.

1963 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3240/63
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1963 Museal besigtigelse
Journal nr.: 3240/63
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning

1970 Museal besigtigelse
Journal nr.: 678/70
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røse, 0,75 x 12 m. Fod og side i NØ afgravet i ca. 7 m's bredde og ca. 3 m ind fra foden, med indtil 0,30 m højt brud langs randen. Gravningen går ikke helt ned til røsens bund. Krat- og træbevokset, mellem løvtræsbeplantning og brakmark. [3240/63 om fredningen]

1970 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bønnerup: røse, o,75 x 12 m. Fod og side i NØ afgravet i ca 7 m. bredde og ca. 3 m. ind fra foden, med indtil 0,30 m. højt brud langs randen. Krat- og træbevokset mellem løvtræsbeplantning og mark. 678/70 [[fredet F. 3018/71]]

1970 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1970 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 698/70
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Samlesag; omfatter Sb. 141-142: Brev af d. 16/11 1970 modtaget på N01 fra G. Kunwald, Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning. Jvf. N01 698/70. Brevet indeholder bl.a. en beskrivelse af to stenrøser fra Bønnerup; Sb. 141-142. Vedlagt sagen findes desuden 2 kort samt en besigtigelsesrapport om besigtigelse foretaget d. 3/11 1970 af G. Kunwald, RFF. Jvf. RFF 3240/63. Røserne beskrives således: Sb. 141: "Røse, 0,60 x 9 m. Tidligere indgravning i østfod delvis udbedret. Græsklædt, med ca. 10 unge egetræer, i løvtræsbeplantning." Sb. 142: "Røse, 0,75 x 12 m. Fod og side i NØ afgravet i ca. 7 m's bredde og ca. 3 m ind fra foden, med indtil 0,30 m højt brud langs randen. Gravningen går ikke helt ned til røsens bund. Krat- og træbevokset, mellem løvtræsbeplantning og brakmark." I besigtigelsesrapporten ses endvidere en række bemærkninger om sagsbehandling, udstykning og fredning af det sommerhusområde de to røser er beliggende i.

1970 Museal besigtigelse
Journal nr.: 3240/63
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning

1971 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 675/71
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter flere sb.nr.] Brev fra Georg Kunwald, Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning, modtaget på N01 d. 1/4 1971. Jvf. N01 j. nr. 675/71. Brevet indeholdt tilføjelser og ændringer til sognebeskrivelsen for området ved Bønnerup Strand. Vedlagt sagen findes endvidere kort og besigtigelsesrapport. Besigtigelserne blev foretaget i 1963 af Georg Kunwald, RFF. Jvf. RFF j. nr. 3240/63. Sagen indledtes 1961 (jvf. RFF j. nr. 1359/61) som en sag om dispensation til sommerhusbebyggelse inden for 100 m zonen fra høj 1918.6. Senere udviklede den sig til også at omfatte udlægning af et areal til sommerhusbebyggelse hvorpå højene 1918.1-7, 10-12, 72 og 95 lå. Endvidere fandtes et parti, som skulle holdes uden for bebyggelse, og her var højene 1918.8 og 9 placeret. I forbindelse med sagen foretoges adskillige besigtigelser i området samt kontroller og efterkontroller af højenes placering, art og dimensioner. Herved blev det muligt at foretage en større revision af registreringen af fortidsminder i Bønnerup-området. Besigtigelserne medførte endvidere adskillige fredningssager.

1971 Tinglysning
Journal nr.: F. 3018/71
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet inkl. hærværk. Bevoksning: 1980: Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Formodes fundet som beskrevet. Fuldstændig dækket af løvtræer og brombærkrat. Beliggende i sommerhusområde.

Litteraturhenvisninger  (0)