Mogenstrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140113-70

Fredningsnr.
211732

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Fredningstekst

Tidligere C-høj tinglyst 1987: *********************** Langdysse, 12 x 25 m stor og ca. 1,2 m høj orienteret i VSV-ØNØ. Af kamme- ret ses i NØ 2 vinkelstillede, mere end meterstore sten. I V ses 3 større sten, hvoraf 2 sandsynligvis er randsten. I S ses 1 randsten og i Ø 1. I skov.
Undersøgelsehistorie

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Dysse er 72' lang og mod Nordøst 21' bred, men mod Sydvest kun 16'. Den er lyngklædt og ligger paa en lille Ophøjning paa Sletten mellem Bakken og Aaen. Dens Fyld er Overjord og hæver sig i dens Midte til 1'6". De tiloversblevne Krandsstene ere 1'6" undtagen Endestenene, der ere lidt højere; men de ere nu væltede. Dyssen har havt to Kamre, hvis Form nu ikke mere kan bestemmes. Bærestenenes Højde er 1'6" over Fylden eller 3' over Jordfladen. Fylden er omgravet; thi dels ere de fleste Stene borte, og af den Grund er der gravet meget, ligesom her ogsaa ofte har været gravet Kartofler ned. [[1946: Helt omrodet, Randsten: SØ. 4 smaa, SV. 3 væltede. Af Kammeret NV-sidesten og SV-endesten. Frigivet 1946.]]

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 2117:32, Status: C

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 24 m lang i NØ-SV, 7 m bred, 0,4 m høj; af Kammeret ses en Sidesten i NV, en Endesten i SV, det har været rektangulært med Indgang i NØ-enden; Randsten: I SV 3 (væltede), i SØ 4 (smaa), i NV og NØ ingen; Højningen helt omrodet; i Granplantage.

1987 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Korrespondance, tinglysningsdokument samt kort af apr.-maj 1987 fra Skov- og Naturstyrelsen. Modtaget på N01 d. 19/5 1987. Ang. fredning af en langdysse. Jvf. SNS F. 53-3113. Sb. 14.01.13-70.

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 12 x 25 m stor og ca. 1,2 m høj, orienteret i VSV- ØNØ. Af kammeret ses i NØ 2 vinkelstillede, mere end meterstore sten. I V ses 3 større sten, hvoraf 2 sandsynligvis er randsten. I S ses 1 randsten og i Ø 1. I skov.

1987 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2007 Museal restaurering
Nationalmuseet, Afdeling for Oldtid og Middelalder
Langdyssen blev ryddet for krat og træer. Dyssekammeret blev ryddet for nedfalden højfyld. Langdyssens randstenskæde blev fritlagt. Noget af den overskydende jord blev brugt til at regulere højen. Se beretning.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Langdysse 12 x 25 m. De to vinkelstillede sten i kammeret står mod NV. Der er brækket et stykke af den ene. Rævegrave i højen. Højen er bevokset med græs, gyvler og lidt krat omkring kammeret. Beliggende i skovstykke i forbindelse med golfbane.