Daas
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140113-75

Fredningsnr.
211724

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/9 1917, gdr. H.J. Lassen Diplom Afmærkn.: MS, vistnok opstillet ca. 1890 af lærer Nissen, Ramten. "Daasen", langdysse, 1,75 x 17 x 24 m. 2 kamre: Af det vestlige ses den nordre bæresten, samt en mindre, væltet sten; randsten: I N 6 (væltede), i S 6 (væltede), i Ø 3 (væltede), i V 3 (1 står), alle meget store; græs- og krat- groet i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssen, der er beliggende paa Præstegaardsmarken, findes paa en høj Bakke 154' over Havet. Bakken er smukt afrundet til alle Sider, hvilket bidrager til at gjøre Mindet anseeligt og synlig i en vid Omkreds. Dyssens Retning er Øst Vest, hvi den har en Længde af 60'. Dens Brede er 32'. Af Kamrene, der have staaet c 10 Skridt hvert fra sin Ende og med 6 Skridts Mellemrum, findes kun en Bæresteen af hvert. Disse Bærestenes Stilling give tydelig tilkjende, at de begge ere Bagstene hver til sit Kammer. Da baade Overliggere og Resten af Bærestenene ere borte, kan Kamrenes Form eller Størrelse ikke opgives. Gravningerne betegne begge Steder Pladsen. Ifølge Meddelelser har her været store Kamre. Gangstenene til begge Kamre ses liggende i Randen mod Syd. Det er temmelig sikkert at alle Krandsstenene have været liggende undtagen en mod Vest. Endestenene i Krandsen ere her som sædvanlig de største. Fylden ligger i en smuk afrundet Form og er lyngklædt. [[Uden Deklaration [?] Dekl 1917]] [[M.S.]] [[1946: Uforandret.]]

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1917 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 884/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Daasen", Langdysse, 24 m lang i Ø-V, 17 m bred, 1,75 m høj; 2 Kamre: Af det vestlige ses den nordre Bæresten, af det østlige ligeledes nordre Bæresten, samt en mindre, væltet Sten; Randsten: I N 6 (væltede), i S 6 (væltede), i Ø 3 (væltede) i V 3 (1 staar), alle meget store [Fodnote:] Vilde efter Restaurering være ualmindelig smuk, jvnf. den enestaaende flotte Beliggenhed og Udsigt [fodnote slut] græs- og kratgroet i Ager. [[FM 1917 MS]] [[J.Nr. 884/46]]

2010 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2010 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fundet som beskrevet. Randstenene kan ikke ses pga. krat. FM-sten på toppen. Højen måler 24 m. Ø-V og 17-20 m. i N-S.

Litteraturhenvisninger  (0)