Klavhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140113-89

Fredningsnr.
201755

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tidligere C-høj tinglyst 1987: ********************** Høj, ca. 13 x 15 m. Største højde ca. 1,5 m. Højens centrale del er et gam- melt krater, dog ikke til højbund. Foden afpløjet, især i V, hvor stenkon- centrationer i højfylden træder frem. Højen ligger på skrånende terræn. Træ- og kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en høj naturlig Runding sees Resten af en Steenknold. Det lader til at Mindesmærket har været 20' i Gjennemsnit og 3' høj tætpakket med Haandsteen og Brosteen. Nu er den største Deel pløjet, og Stenene ere afsamlede. [[1946: Hele det indre og den vestl. Tredjedel bortgravet. Kærnen er af haandstore Sten. Foden afpløjet hele Vejen rundt. Frigivet 1946.]] Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer.

1946 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 2017:55, Status: C

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Klavshøj", Højrest; hele det Indre og den vestlige Trediedel bortgravet; Foden afpløjet hele Vejen rundt, hvorved det ses, at Kærnen er af haandstore Sten; kratbevokset i Ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-høj. Som beskrevet. Top let konkav - i en bræmme rundt langs kant væsentligst gamle marksten. 21.10.86. M.B. og JGB: Høj, største længde ca 15 m, højde 1,5 m (på skrånende terræn). Foden afpløjet, især i V, hvor stenkoncentrationer i højfylden træder frem. Centrale del er et gl. krater, som dog ikke går til højbunden. Enkelte små gamle markstensdynger. Fredes. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer.

1987 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Korrespondance, fredningsdokument samt kort af apr.-jun. 1987 fra Skov- og Naturstyrelsen. Modtaget på N01 d. 8/7 1987. Ang. fredning af en høj. Jvf. SNS F. 53-3090. Sb. 14.01.13-89.

1987 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-3090
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 53-3090
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ca. 13 x 15 m. Største højde ca. 1,5 m. Højens centrale del er et gammelt krater, dog ikke til højbund. Foden afpløjet, især i V, hvor stenkoncentrationer i højfylden træder frem. Højen ligger på skrånende terræn. Træ- og kratbevokset i ager.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligner dog en regulær høj i dag. Helt groet til med krat og træer - intet græsdække. Beliggende i udyrket areal.

Litteraturhenvisninger  (0)