Ramten Mølle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140113-96

Fredningsnr.
201753

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,8 x 16 m, stor, tilgroet sænkning i top, skel over Ø-fod; lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Høj der ligger i Skjellet mod Ramten er lyngklædt; men den har et Brud i Toppen 7' i Gjennemsnit og 1'3" dyb. Brudet har vist ikke naaet Bunden. Der sees en enkelt middelstor Krandssteen her og der. Forresten er Højens Fod pløjet for nær til alle Sider. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 16 m i Diameter, 1,8 m høj, stor, tilgroet Sænkning i Top, Skel over Ø-fod; lynggroet i Ager.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet - øst-foden afpløjet ved skel. Sænkning i top, anslået (4x4x0,5). 1,8x16x11 m. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

2007 Museal restaurering
Journal nr.: NM 2014-021475
Nationalmuseet, Afdeling for Oldtid og Middelalder
Gravhøjen blev ryddet for krat og træer. En mindre skade ved højfoden blev fyldt op med tilført sand. Se beretning.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Med en stor sten på toppen. Bevokset med græs og gyvler. Mod øst 4 birketræer og en eg.

Litteraturhenvisninger  (0)