Lykkelund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-12

Fredningsnr.
211736

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/6 1888, propr. Otto Worm. Langdysse, 16 m i Ø-V, 8 m bred; randsten: I Ø 5 (3 står), i N 5 (2 står), i V 4 (1 står), i S 5 (2 står); et rektangulært kammer på langs af dyssen, 3 bæresten og 1 gangsten bevaret; dyssen er stærkt overgroet, hvorved det forklares, at der nu kun ses 18 randsten, iflg fredningen derimod 25; græs- groet i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravkammeret mangler Overligger og synes at have været 5 Kantet. Stenen A har været en af Gangstenene; men ligger nu noget drejet. De to tilbageværende Bæresten staa med Overkanten 49'' over Jordfladen. Fylden mellem Krandsstenene og Kammeret hæver sig jævnt op til Bærestenenes Höjde og er Klædt med Lyng og Græs. Der findes fremmede Steen indkastede i Kammeret, saa det er ganske fuld af smaa Brosteen. Til hvilken Tid Dyssen er forstyrret vides ikke. Flere af Krandsstenene ere höje med flade Sider og tager sig godt ud; men ingen af dem har Mærker. De der ere betegnede med V, ere væltede. Dyssen er 19 Al lang og 14 Alen bred mod Vest, men 12 Al bred mod Øst. F.M. 1888 M.S.

1888 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 16 m lang i Ø-V, 8 m bred; Randsten: I Ø 5 (3 staar), i N 5 (2 staar), i V 4 (1 staar) i S 5 (2 staar); et rektangulært Kammer paa langs af Dyssen, 3 Bæresten og 1 Gangsten bev; Dyssen er stærkt overgroet, hvorved det forklares, at der nu kun ses 18 Randsten, iflg. Fredningen derimod 25; græsgroet i Ager. FM 1888 MS

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: Randsten i Ø. 4 (1 væltet), i N. 5 (3 væltede), i V. 4 (3 væltede) og i S. 5 (3 væltede). Stærkt overgroet. Kammer paa langs af 3 Bæresten og 1 Gangsten.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
FM-sten på toppen. Bevokset med lidt træer, brændenælder og krat.

Litteraturhenvisninger  (0)