Lykkelund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-4

Fredningsnr.
211740

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/6 1888, propr. Otto Worm. Langdysse, 26 m i VSV-ØNØ, 16 m bred og 0,8 m høj; randsten: i N 8 (alle står), i V 6 (2 står), i S 7 (4 står), i Ø 4 (3 står), alle små; kammer orienteret på tværs af dyssen, har været rektangulært med brudte sider, nu står de 2 sidesten i ØNØ og endestenen i SSØ, indgang i NNV; græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Dysse ligge meget lavt, idet den har sin Plads midt i en langagtig Sig eller maaske rettere mellem to Sige, der endnu er fulde af Vand störstedelen Aaret rundt. Dyssen har indtil for faa Aar siden været heelt omflydt af Vand. Fylden er Overjord og naar fra Krandsstenene til Midten af Bærestenenes Höjde, eller 46''. Gangen har været mod Nord og havt en Længde af henved 4 Al og en Brede af 43''. Tærskelstenen sees ikke, ligesaalidt som Steen ved Gangens östre Side. Overliggeren er borte og kun 3 Bærestene findes paa Pladsen. Dens överste Kant rage 70'' op over den omgivende Jordoverflade, a. og b. ere Spor af Gravninger omtrent 2 Alen brede og 4 a 5 Al lange, sant 10'' dybe og græsklædte. Kammerets Maal fra Dör til Bagvæg ere 65''. De Stene, som ere betegnede mod V, ere udvæltede. Der sees ingen Spor af Hugning eller Sprængning paa nogen af Stenene. [[F.M. 1888. M.S.]] [[1946: 0,8 m høj. Uforandret. Randstenene er smaa: N. 8 (staar), V. 6 (2 staar), S. 7 (4 staar), Ø. 4 (3 staar).]]

1888 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 26 m lang i VSV-ØNØ, 16 m bred, 0,8 m høj; Randsten: 1 N 8 (alle staar), i V, 6 (2 staar), i S 7 (4 staar), i Ø 4 (3 staar), alle smaa; Kammer orienteret paa tværs af Dyssen, har været rektangulært med brudte Sider, nu staar de 2 Sidesten i ØNØ og Endestenen i SSØ, Indgang i NNV; græsgroet i Ager. FM 1888 MS 18/6.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: 0,8 m høj. Uforandret. Randstenene er smaa: N. 8 (staar), V. 6 (2 staar), S. 7 (4 staar), Ø. 4 (3 staar).

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
FM-sten på toppen. Bevokset med græs, 5 buske og et stort træ.

Litteraturhenvisninger  (0)