Lykkelund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-5

Fredningsnr.
211739

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stensætning, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Aflysning af høj, tinglyst 1946-12-09 på matr.nr. 5d Tøstrup By, Tøstrup. ********************************************************** Stensætning, der står 2 oprejste sten, ca. 1 m høje, en del flere ligger væltede (uvedkommende sten er dog også henkastet her); hele pladsen mellem dem er under grønsværen brolagt med håndstore sten. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1946 Museal besigtigelse
Journal nr.: 245/47; 882/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 882/46; 245/47. Sb. 5a. Ca. 10 m Ø. for Sb. 5 af Tøstrup findes et Mindesmærke, som er benævnt 5a i Sognebeskr.; det er paa Mtr. 5d af Tøstrup, Ejer Hmd. E. Mygind, Tøstrup pr. Nimtofte. Der ses nu kun 2 oprejste Sten, ca. 1 m høje, men en Del flere ligger væltet og paa Pladsen mellem dem er der overalt Brolægning af Smaasten under grønsværen. Den Formodning, at her har været et Gravanlæg fra yngre Jernalder, ligger derfor nær. mindsemærket bør absolut fredes indtil videre, saa Nationalmuseet kan foretage en undersøgelse ved Lejlighed, men det er tvivlsomt, om der vil være Grund til at opretholde Fredningen ogsaa efter Undersøgelsen. København, 30/10-46. P. Simonsen.

1946 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 882/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stensætning, ca. 10 m Ø for Sb. 5, der staar 2 oprejste Sten, ca. 1 m høje, en Del flere ligger væltede (uvedkommende Sten er dog ogsaa henkastet her); hele Pladsen mellem dem er under Grønsværen brolagt med haandstore Sten. Græsgroet i Ager 1). 1) Bør undersøges nærmere. [[J.Nr. 882/46]]

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
10 m Ø. for Sb. 5 staar et Par oprejste Sten, ca. 1 m høje, en Del flere ligger væltet og paa Pladsen mellem dem er der overalt Brolægning med Smaasten. F.M. 1946.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)