Lykkelund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-8

Fredningsnr.
211734

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/6 1888, propr- Otto Worm. Runddysse, 10 m i diameter, 15 små randsten (alle står) kammer 5-kantet af 5 bæresten (1 knækket), åbning i NV; iflg. fredning skulle der også være 2 gangsten og 1 dæksten, men de er fjernede af forrige ejer, kun et lille sprængstykke af dækstenen ligger på dyssen; græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Dysse ligger ligesom [sb.] No 7 i Kanten af en Sig. Kammerets Form eller Indgang kan ikke bestemt paavises. Af Bæresten findes kun 3. Deres höjeste Punkt findes 54'' over Jordfladen. Overliggeren (a) findes nedstyrtet. Af Krandsstenene er 13 tilstede. De ere temmelig store i Forhold til Overfladen; thi Dybden er kun 12 Alen i Gjennemsnit. Krandsstenene ligge ned og det sees tydeligt, at de ikke ere væltede; men at deres nuværende Leje er oprindeligt. [[F.M. 1888. M.S.]] [[1946: De i Deklarationen nævnte Gangsten og Dæksten ses ikke, saa Dyssen er uforandret som denne Beskrivelse ( - den nedstyrtede Dæksten, som den forrige Ejer har skudt.).]]

1888 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: De i Deklarationen nævnte Gangsten og Dæksten ses ikke, saa Dyssen er uforandret som denne Beskrivelse ( - den nedstyrtede Dæksten, som den forrige Ejer har skudt.). [[F.M. 1888 MS J.Nr. 881/46]]

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 10 m i Diameter, 15 smaa Randsten (alle staar), Kammer 5-kantet af 5 Bæresten (1 knækket), Aabning i NV; iflg. Fredning skulde der ogsaa være 2 Gangsten og 1 Dæksten, men de er fjernede af forrige Ejer (se Sb. 7), kun et lille Sprængstykke af Dækstenen ligger paa Dyssen; græsgroet i Ager. 1) 1) Bør ligeledes forfølges! (se Sb. 7.) [[FM 1888 MS J.Nr. 881/46]]

1948 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 78/48; 244/47; 881/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Samlesag; Sb. 7-8. Jvf. N01 881/46; 244/47; 78/48. Sb. 7-8. Diverse korrespondance, sagsakter samt dokumenter m.v. af 1946-48 ml. N01 og div. myndigheder. Ang. forrige lodsejers overtrædelse af fredningen for Sb. 7-8.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. 15 randsten mod vest. FM-sten på toppen. Græsklædt. Højen har været frahegnet - rester af hegnet ses fortsat. Beliggende i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)