Lykkelund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-13

Fredningsnr.
211737

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/6 1888. Propr. Otto Worm Runddysse, 9 m i diameter, 16 randsten (13 står), kammeret 5-kantet af 4 bære- sten og åbning i sydøst, 1 dæksten (restaureret); græsgroet, i ager, ualminde- lig smuk.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Dysse er just ikke ret stor, idet den kun er 14' i Tværmaal; men den tager sig prægtig ud med sine höje og slanke Krandssten, hvoraf de fleste ere tilstede deriblandt en udvæltet (v). Kammeret har været 5 Sidet og Gangen har vendt mod Øst, hvor endnu sees to af Gangbygningens Steen. De to Stene a,a ere Bygningen uvedkommende og burde fjernes. Der mangler en af Bærestenene, og Overliggeren er nedvæltet, som Tegningen viser. Krandsstenenes Maal er ikke over Jordfladen; men over den Fyld, hvori de staa og som er 26'' höj. Bærestenenes överste Rand staa 60'' over Jordfladen. Kammerets nuværende Gulv er 27'' höjere end den omgivende Jord eller omtrent i Flugt med Fylden, som mellem Krandsstenene og Bærestenene holder en omtrent vandret Flade, der er smukt lyng og græsgroet. Overliggerens Tykkelse kan antages at være höjst 38 a 40''. - Kammerets Gjennemsnit ved Bunden er 51'' ved Randen 35''. De fire Bærestene maaler ved Gulvet = 40'', 36'', 40'' pg 42''. Ved Randen = 25'', 25'', 32'' og 32''. Dyssen burde fredlyses, den væltede Overligger föres op paa sin Plads, de to fremmede Sten borttages samt den væltede Krandssten rejses. F.M. 1888. M.S. Restaureret.

1888 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 9 m i Diameter, 16 Randsten (13 staar), Kammeret 5-kantet af 4 Bæresten og Aabning i SØ, 1 Dæksten (restaureret); græsgroet i Ager, ualmindelig smuk. FM 1888 MS.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: Uforandret.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er helt skjult af tæt hybenkrat. FM-sten ses ikke (er evt. skjult under bevoksningen). De vestlige randsten kan skimtes under krattet. Beliggende i skel i ager. Der ses en del brændt flint omkring højen.

Litteraturhenvisninger  (0)