Lykkelund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-16

Fredningsnr.
211738

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 31/5 1880. Propr. M.B. Nørgaard Afmærkn.: MS. 1886. Udbedret Runddysse, 10 m i diameter, 21 randsten (6 står), kammeret 6-kantet af 5 væl- dige bæresten, indgang i sydøst, 1 dæksten og den sydlige gangsten; græsgroet, i ager, ualmindelig smuk.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssens Gjennemsnit er 15 3/4 Al og den nuværende Grundflade i Kammeret er lig Overfladen. Fylden mellem Kammeret og Krandsstenene er 17'' höj og lyngklædt. Fra Fylden til Overliggerens Underside er 39''. Overliggerens Tykkelse er 27'' og den har mange Revner, hvoraf flere ere temmelig dybe og brede. De fleste af Krandsstenene ligge ned. Den Krandssten, der er betegnet med NB har en trugformet Fordybning oveni og har uden Tvivl været brugt til fræsning af Stenredskaber, ellers findes ingen Mærker. Der sees kun en Gangsteen. Runddyssen hörer til de fredede Mindesmærker.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 10 m i Diameter, 21 Randsten (6 staar), Kammeret 6-kantet af 5 vældige Bæresten, Indgang i SØ, 1 Dæksten og den sydlige Gangsten; græsgroet i Ager, ualmindelig smuk. FM 1880 MS 31/5

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med lidt krat. FM-sten mod vest. Der ses 15 randsten og flere noget mindre sten. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)