Christinebjerg

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-28

Fredningsnr.
211742

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,6 x 20 m; mange store sten på nord- og vestfod, men de fleste vist tilslæbte; i vest 3 liggende i radiær række vist dæksten til en uudgravet gang (jættestue ?); krat- og lynggroet, i plantage.
Undersøgelsehistorie

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Höj findes tæt op til Höjdedraget og har en Brede af 18 Al fra Syd til Nord og en Længde af 30 Al fra Vest til Øst. Den er lyngklædt og der er ikke Spor af Brydning. Den er overlagt med större Marksten især mod Syd. Disse store Steens Antal er mellem 40 og 50. I Bakkerne nord og nordöst herfor findes nogle smaa toppede Knolde fra 14 til 18 Alen i Gjennemsnit og 1 a 1½ Alen höje. Jordlaget fra Foden opad mod Toppen er Muld; men i Toppen træder Undergrundsjord frem ved Plöjningen endog saa steenrig, saa mere [end] Halvdelen er ene Steen. [[1946: Mange store Sten paa N- og V-fod, de fleste vist tilslæbte. I V. 3 radiært i Række, vist Dæksten til en Gang, der ikke er udgravet. Højen kan da formodes at rumme en Jættestue! F.M. 1946.]]

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 20 m i Diameter, 1,6 m høj; mange store Sten paa N- og V-fod, men de fleste vist tilslæbte; i V 3 liggende i radiær Række, vist Dæksten til en uudgravet Gang (Jættestue?); krat- og lynggroet i Plantage.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: Mange stoer Sten paa N- og V-fod, de fleste vist tilslæbte. I V. 3 radiært i Række, vist Dæksten til en Gang, der ikke er udgravet. Højen kan da formodes at rumme en Jættestue! F.M. 1946.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stenene ligger dog primært mod vest og syd. Højen er bevokset med løvtræer.