Knarhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-55

Fredningsnr.
211746

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Knarhøj", 2,6 x 20 m; lille hul i top, hele den sydlige trediedel bortgra- vet, men begge dele eftergroet; græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Af nogle kaldes den ogsaa Knaghöj. Den har en meget smuk Form og er lyngklædt. Dens Krandssten ere smaa, og flere af dem ere udvæltede, da der for 20 a 30 Aar siden gjordes Forsög paa at overplöje den. Den har et ubetydeligt Brud i Toppen; men kan dette uagtet betragtes som ubrudt. Enkelte större Steen ved dens Fod ere tilförte fra den omgivende steenrige Mark.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Knarhøj", 20 m i Diameter, 2,6 m høj, lille Hul i Top, hele den sydlige Tredjedel bortgravet, men begge Dele eftergroet; græsgroet i Ager.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: Hele den sydl. Tredjedel bortgravet, men Skrænten eftergroet. F.M. 1946.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med krat. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)