Christinebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-67

Fredningsnr.
211760

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4,5 x 22 m. I øst og i top har ligget 2 huse, af hvilke kun få, tilgroede rester endnu ses; gamle gravninger i øst og nord, og stejlt afgravet høj- fod i S og V, men alt nu eftergroet; i sydøst og nordvest et par mindre, ret nye grusgrave i højsiden; i nordvest-nord ses en række smukke randsten; krat- og græsgroet, i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höjen har en gl Indskjæring fra Nord; men om den kan betragtes som et fuldstændigt Brud er meget tvivlsomt. Mod Øst har der været gravet et stort Faarehus ind i den, hvoraf Grundstenene endnu sees. To af dem ere sikkert Krandssten staaende oprejst paa den gl Plads. Længere oppe i Höjen findes et stærktmuret Hyrdehus. Höjen, der i sit urörte Parti er smukt lyngklædt, er bygt af fin Muld med en anselig Mængde iblandede Stene, hvilket den har tilfælles med en heel Deel andre Höje der i Nabolaget, hvor Jorden er overfyldt med Steen. Mod Syd er der tilfört en Mængde Afrömningsjord fra en nærliggende Mergelgrav. Paa Höjens östlige Side og næsten oveni fandt Ejeren for nogle Aar siden en Broncedolk med Angel og Beslagskinner til Haandtaget samt en Broncekniv. Begge Dele modtog daværende Distriktslæge Steenberg i Grenaa.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 22 m i Diameter, 4,5 m høj, I Ø og i Top har ligget 2 Huse, af hvilke kun faa tilgroede Rester endnu ses; G. Gravninger i Ø og N, og stejlt afgravet Højfod i S og V, men alt nu eftergroet; i SØ og NV et Par mindre, ret nye Grusgrave i Højsiden (Paatalt overfor Ejeren); i NV-N ses en Række smukke Randsten; krat- og græsgroet i Ager.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: Begge Huse nu forsvundet, ubetydelige Murrester findes, men helt overgroede. I SØ. en mindre Grusgrav i Højsiden, i NV. en anden, begge nye. I S. og V. er Højen tidligere afgravet stejlt, men det er nu tilgroet. I N. en Række smukke Randsten. F.M. 1946. 22 m br., 4,5 m h.

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Randsten mod NV og N ikke synlige. De gamle skader er ikke synlige. Højen er helt tilgroet i træer, krat og buskads. Kun mod SØ er det muligt at komme op på toppen.

Litteraturhenvisninger  (0)