Egishøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-74

Fredningsnr.
211759

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/8 1916. Gdr. David Pallesen Diplom Afmærkn.: MS 1928, lærer S. Andersen. "Egehøj", 21 m i diameter, 3,6 m høj, på top har ligget et hus, af hvilket ubetydelige rester ses; i top en grube, åben mod Ø, i V en lille sænkning, V-foden afpløjet, alt dog tilgroet igen; lyng- og kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den har en meget smuk Form og er yndig lyngklædt. Her er rigtignok et Topbrud; men dets Störrelse og Betydning kan næppe paavises, da deri er bygt et solid muret Hyrdehuus, Ved Höjens Fod ligger der en Krands af mindre Fodsten; men 3 Alen længere inde og 1 1/4 höjere oppe findes der en ny Række Krandssteen, og det lader til, at disse staa op. Höjen er afdækket med et Lag Steen, der nu ligge lidt under Lyngfladen. Den er bygt af fin fast Muld med iblandede Steen. Nord herfor findes en Sig og i Kanten af denne findes en Deel större Stene henkastede og iblandt dem en af Stenalderfolkets Slibestene.

1916 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Egehøj", 21 m i Diameter, 3,6 m høj, paa Top har ligget et Hus, af hvilket ubetydelige Rester ses; i Top en Grube, aaben mod Ø, i V en lille Sænkning, V-foden afpløjet, alt dog tilgroet igen; lyng- og kratbevokset i Ager.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: Afpløjet, igen tilgroet Fod i V., ellers uforandret.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten ikke synlig (formentlig skjult under bevoksningen). Bevokset med tæt krat samt løvtræer. Bevoksningen gør det umuligt at se højsiderne mod nord, vest og øst. Der ligger en del nedfaldne grene på højen. Højen er frahegnet, da der går heste på marken. Beliggende i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)