Ruggaardshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-84

Fredningsnr.
211766

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Stenlægning/stensamling, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
NM A 44823-33.

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skelet, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Rest af jættestue; højen er nu kun 7 m i diameter, 1,3 m høj, idet det kun er den sydøstlige del, der er bevaret; i et hul heri ses af jættestuens gang 2 bæresten i øst-siden, 1 i vest-siden, og af kammeret sydøst-sidens 3 bæresten, samt, væltet, endestenen mod sydvest; kammeret vender sydvest-nordøst, gangen mod sydøst. Kammeret er ikke undersøgt eller udgravet til bunds; græsgroet, i ager.
Undersøgelsehistorie  (14)
1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den er plöjet og noget afslæbt i Toppen. Efter Jordblandingen at dömme, har den været topbrudt. Den er bygt af Muld med iblandet Undergrundsjord, og det lader til, at dens Fyld er taget i Lavningen mod Nordvest. Samme Meddeler [se sb.nr. 88] fortæller at Höjen [sb.] Nr. 84 ogsaa kaldes Ruggaardshöj og at den for 40 Aar siden var meget höjere end nu; men at den först dengang blev dyrket med Spade for senere hen at blive plöjet. Ved Plöjningen stödte man paa store Koltringstene som lidt efter lidt flyttedes bort i Snesetal af Læs. For 11 a 12 Aar siden tog Ejeren (Meddelerens Broder) sig for at ville rydde Höjen tilbunds; men der stödtes paa saa stort et Kammer, at man veeg tilbage for Ulejligheden; men dog saa man derind, og da man opdagede, at et Skelet laa derinde i godt bevaret Tilstand, især Hovedet, saa vilde man ikke forstyrre Gravfreden; man kastede Hullet til igjen og saaledes staar det nu i denne Dag. Ejerens Sön og Enke have siden stadfæstet disse Meddelelser. [[1946: Se indlagt Ark.]]

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Jættestue; Højen er nu kun 7 m i Diameter, 1,3 m høj, idet det kun er den sø-lige Del der er bevaret; i et Hul heri ses af Jættestuens Gang 2 Bæresten i Ø-siden, 1 i V-siden, og af Kammeret SØ-sidens 3 Bæresten, samt, væltet, Endestenen mod SV; Kammeret vender SV-NØ, Gangen mod SØ. Kammeret er ikke undersøgt eller udgravet til Bunds 2) græsgroet i Ager. 2) Bør undersøges! [[848/46.]]

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: Se indlagt Ark. Tillæg 1946: Ad 84. I Tomten er udgravet en Jættestue. Højen er nu kun 7 m i Diameter, 1,3 m høj, idet det kun er den SØ-lige Del, der er igen. I et Hul heri ses 3 Gangsten og 3 Bæresten, samt en væltet Bæresten. Kammeret er ikke udgravet til Bunds. Højen er græsgroet i Ager. En Undersøgelse burde foretages. F.M. 1946. [[Undersøgt 1952. - Herfra A 44823-33]]

1952 Museal udgravning
Journal nr.: 45/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 45/52. Sb. 14.01.15-84. NM A 44823-33. Jættestue ved Sivested. Tøstrup s. Djurs Nørre h. Randers a. 1952. Udgravningsberetning samt -dokumentation (plantegning og fotografier) af d. 10/10 1952 fra Th. Ramskou, N01. Undersøgt d. 17-21/9 1952 af Th. Ramskou, N01. Herfra NM A 44823-33.

1952 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 45/52; 45/51; 43/50; 46/49; 76/48; 242/47; 848/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 848/46; 242/47; 76/48; 46/49; 43/50; 45/51; 45/52. Sb. 14.01.15-84. Diverse korrespondance m.v. af 1946-52. Ang. undersøgelsen af en jættestuetomt i sept. 1952 v. Th. Ramskou, N01.

1958 Analyser af materiale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Jvf. N01 45/52. Skeletdelene - der omfatter 14-15 Fragmenter af Lemmeknogler m.m. samt en halv Snes Tænder - er fundet i en Jættestue, ved Nationalmuseets Undersøgelse. Indleveret til Anthropologisk Lab. i marts 1958.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen omkring jættestuen er delvist græsklædt. Mange steder ses mindre sten i højens overflade. Højen ser ud til at være plejet for nylig. En del brændt flint ses på marken omkring fortidsmindet.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)