Sivested
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-97

Fredningsnr.
211796

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Skel (ejendom), Nyere tid (dateret 1886 - 1946 e.Kr.)

Fredningstekst
Tidligere C-høj er tinglyst med følgende beskrivelse: ****************************************** Langhøj, 6 x 15 m stor og ca. 1 m høj. I agerskel.
Undersøgelsehistorie  (11)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssens Længde fra Øst til Vest er 27 Al og dens Brede fra Syd til Nord er 9 Al. Kammeret, der ligger mest mod Øst, har ingen Overligger og er sat i Kisteform 73" lang og 47" bred. Dets nunuværende Dybde er 43". Da Bærestenenes højde er 87" over den omgivende Jord, saa er Kammerets nuværende Gulv 44" over Jordfladen. Mod Syd mangler Endestenen og mod Øst sees kun Rester af de derværende [?] Bæresteen. Der er kun 3 Randstene tilbage; men 5 Gravninger [?] mod Nord og to mod Syd vise Pladsen for mindst ligesaamange Randstene. Udenfor Kredsen er Jordfylden ubetydelig; men hæve sig op til et toppet Ryg i Dyssens Midte, der Vest for Kammeret er 80" høj; men er lidt lavere mod Øst. Om der er et Kammer til mod Vest, som Sagnet paastaar, er meget tvivlsomt. Det maa da i saa Tilfælde være heelt dækket af Fylden. [[1946: Kun en uregelmæssig Knold i Skel tilbage, afgravet til en Skrænt hele Vejen rundt, uden nogen Sten bevaret og helt omrodet. 1,5 m h. Frigivet 1946.]]

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, tidligere 18 m lang, 6 m bred, nu ses kun en ureglmæssig og helt omrodet Knold, afgravet til en Skrænt mod NØ og SØ, 1,5 m høj; ingen Sten bevaret; kratgroet i Ager.

1987 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Diverse korrespondance af d. 6/4; 8/5 1987, kort med fundsted afsat samt tinglysningsdokument (kopi). Modtaget på N01 d. 19/5 1987. Ang. fredning af langhøj. Jvf. SNS F. 53-3105. Sb. 14.01.15-97.

1987 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-3105
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 53-3105
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
LANGHØJ, 6 x 15 m stor og ca. 1 m høj. I agerskel.

2010 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen måler i dag ca. 12 m. i retningen N-S og ca. 6 m. i retningen Ø-V. Der er tale om en uregelmæssig og omrodet knold bevokset med brombærkrat. Nord og syd for højen løber et dige. Høj og dige går ud i ét. Mod NØ og SØ står højsiden som en skrænt.

2010 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)