Kirstinesminde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-100

Fredningsnr.
211756

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,85 x 15 m; stort, tilgroet hul i top, åbent ud mod nord, 5 m langt, 3,5 m bredt, 1 m dybt; lynggroet, i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höjens Side er lyngklædt; men den har et stort græsklædt Brud i Toppen, og da dette Brud er 10 Al langt og 5½ Al bredt samt 47'' dybt, maa Höjen betragtes som brudt til Bunden. Den har to Lag Krandsstene, först et Lag smaa og liggende og derefter 3 Alen inde og en Alen oppe et Lag staaende. Höjen er afdækket med et Lag Steen ellers er den bygt af Muld. Den tilligemed [sb.] No 110 og 122 ligge i Skjellet mellem Töstrup og Nimtofte Sogne saaledes, at naar man kommer fra Øst, sees Höjene heelt paa Töstrup Sogns Grund; men komme man fra Vest, sees de i Nimtofte Sogn, idet Skjellet, der ellers gaar i Øst og Vest, igjennem Höjene gaar i Syd og Nord.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 15 m i Diameter, 1,85 m høj; stort, tilgroet Hul i Top, aabent ud mod N, 5 m langt, 3½ m bredt, 1 m dybt; lynggroet i Ager.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: Hullet i Toppen tilgroet, aabent ud mod N., 5 m l., 3½ m br., 1 m dybt. F.M. 1946.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med et træ på toppen samt krat og græs. Synlig fra offentlig vej.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)