Kirstinesminde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-132

Fredningsnr.
211752

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/8 1916. Gdr. Johan Chr. Molbech Afmærkn.: MS. 1928, lærer S. Andersen Høj, ca. 2,1 x 18 m, tilgroet hul i top; lyng- og kratklædt, i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höjen er höjtliggende og lyngklædt; men den er topbrudt. Brudet er begyndt fra Øst. Höjen er bygt af Muld. Dens Krandsstene, hvoraf 1 sees mod Vest, 3 mod sydvest, 3 mod Syd og 1 (væltet) mod Øst, ere mindre og ligge ned.

1916 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 18 m i Diameter, 21 m høj, tigroet Hul i Top; lyng- og kratklædt i Ager. FM 1916. MS 28/8

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: Uforandret. F.M. 1916. M.S.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Uregelmæssig mod nord. FM-sten på toppen. Bevokset med mange løvtræer - intet græsdække på højen.

Litteraturhenvisninger  (0)