Sandgravshøjen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-137

Fredningsnr.
211761

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Sandgravshøjen", 2,6 x 16 m; gravning i østlige fod, i top et hul, åbent ud mod sydvest, begge eftergroede. Træ- og græsgroet, i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höjen har en smuk Form og er smukt overgroet med Græs og Lyng og mod Øst har den nogle store Bögebuske. Langt uden om Höjen paa den flade Jord har staaet en Krands af större Steen, hvoraf enkelte endnu findes. Ved selve Höjens Fod, hvor Fylden begynder, seer man stablede Krandsstene. De nederste staa oprejst. Hele Höjen er afdækket med Steen og ubrudt.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Sandgravshøjen", 16 m i Diameter, 2,6 m høj; Gravning i Ø-fod, i Top et Hul, aabent mod SV, begge eftergroede. Træ- og græsgroet i Ager.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: Gl. Gravninger i Ø-fod, og i Top et Hul, aabent ud mod SV.; F.M. 1946.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er tæt bevokset med løvtræer - intet græsdække. Beliggende i skovkant op til ager.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)