Haugstedgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-151

Fredningsnr.
211768

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 13 m, mange sten i overfladen, vestfod afpløjet; græsgroet, i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her er en Steenknold med saa mange tilkastede store Steen saa intet bestemt kan paavises ligesom der heller ikke kan opgives Maal. Dog lader det til her er Pladsen for en Steendysse hvis ene Bæresteen endnu findes staaende paa sin Plads.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 13 m i Diameter, 1 m høj, mange Sten i Overfladen, V-fod afpløjet; græsgroet i Ager.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: 13 m br., 1 m h., V-fod afpløjet, mange Sten i Overfladen. F.M. 1946.

2010 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med løvtræer. Oversigtsfoto ikke muligt pga. tæt bevoksning omkring højen.

Litteraturhenvisninger  (0)