Kirstinesminde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-146

Fredningsnr.
211765

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,6 x 12 m; fod overpløjet i vest, sydsiden i grusgrav; krat- og græsgroet, i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Höj har ligeledes sin Plads paa Hældingen mod ovennævnte Dal. Af dens Krandsstene sees 2 mod Nord, 5 mod Vest og 2 mod Syd. De ere mindre og liggende. Flere Steder sees det tydeligt, at Höjen er afdækket med flere Koltringsteen fra Kredsen til Toppen. Höjen dækkes af et sparsomt Lynglag, og er efter al Rimelighed brudt i Toppen; men Brudet er dækket af tilsamlede Marksteen.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 12 m i Diameter, 1,6 m høj, Fod overpløjet i V, S-siden i Grusgrav; krat- og græsgroet i Ager.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: Fod pløjet i V., S-siden i en Grusgrav. F.M. 1946.

2010 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2010 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)