Haugstedgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-153

Fredningsnr.
211769

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Langagtig højning, i følge gammel beskrivelse 62 m i N-S, 4,9 m høj, 48 m i Ø-V ; heraf er dog kun den kunstige overdel 22 m i diameter, 3,5 m høj; i nordfoden et skur, i sydfoden et mindre hul; 1 større sten på top og derom 3 koncentriske kredse af mindre sten: 8 m i diameter af 30 sten, 6 m i dia- meter af 16 sten, men der af den største kreds, 17 m i diameter, kun er be- varet 20 sten; talrige andre sten på overfladen; trægroet, i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höjen er langagtig og maaler fra N.Ø til SV. 94 Al medens den fra Øst til Vest er 72 Alen. Dens sydlige Parti er mere lav og flad. Höjens vestlige Deel har været beklædt med Enebærbuske og dens östlige Deel med Slaaenbuske. Begge Dele ere nu huggede og Græs tilligemed Stubskud klæder nu hele Höjen. Mod Øst er Höjens Fod bortskaaren af en Vej. Mod Vest har man begyndt Opförelsen af et Huus; men opgivet det igjen. Mod Nord er tilfört noget fremmed Jord og indkastet mod Höjens Fod. Höjen er bygt af Steen og blandet Jord, som er taget ved Höjens Fod navnlig mod Nordvest. Höjen er afdækket med store Steen især henad Toppen, hvor der sees Spor af en Gravning, og hvor nogle store Stene ere synlige. Topgravningen har ingen videre Betydning. Her er mindst 3 Rækker af Krandsstene, hvoraf den överste er den mest fremtrædende. Den er 48 Skridt i Omkreds og har 27 Steen. Den mellemste Række, et Stykke nede paa Höjens Side, er mere utydelig paa Grund af den stærke Afdækning. Den nederste Række, Fodrækken, har de störste Steen endog ualmindelig store; men kun faa af dem er bevaret. Höjen ligger lavt i Forhold til Lyshöj [sb.nr. 152]. I Sigen vest for Haugstedgaard sees en stor Eeg der er styrtet ud fra Sydvest. Höjt oppe paa Stammen, hvor mange Alen kan ikke siges, der hvor den förste större Gren skille sig fra Stammen, er Stammen endnu 45'' i Gjennemsnit, og dette Maal gjælder endda kun den indre brune Kjærne af Stammen, thi alt Hvidhed er bortraadnet.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langagtig Højning, iflg. gl. Beskrivelse 62 m i N-S, 48 m i Ø-V, 4,9 m høj; heraf er dog den kunstige Høj kun den runde Overdel, 22 m i Diameter, 3½ m høj; i N-foden et Skur, i S-foden et mindre Hul; 1 større Sten paa Top og derom 3 koncentriske Kredse af mindre Sten: 8 m i Diameter af 30 Sten, 6 m i Diameter af 16 Sten, mens der af den største Kreds, 17 m i Diameter, kun er bevaret 20 Sten; talrige andre Sten paa Overfladen; trægroet i Ager.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: Den kunstige Høj er kun den runde Overdel af den her beskrevne Bakke, 22 m br., 3½ m høj; i N-fod et Skur, i S-foden et mindre Hul; 1 større Sten paa Toppen og derom 3 koncentriske Kredse af mindre Sten: 1) 8 m br. af 30 Sten, 2) 6 m br. af 16 Sten, mens 3) der af den største Kreds, 17 m br., kun er bevaret 20 Sten. Talrige andre Sten paa Overfladen. F.M. 1946.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2010 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Mod N/NØ et gammelt betonfundament - formentlig rester af det tidligere omtalte skur. Tæt bevokset med træer. Kun sparsomt græsdække.

Litteraturhenvisninger  (0)