Haugstedhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-155

Fredningsnr.
2117107

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Haustedhøj", høj, 1,25 x 13 m, op til skel med vestsiden, en randsten i nord- øst; i følge gammel beskrivelse er den kløftet ved en gennemgravning, men er nu helt utilgængelig i krat; i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Haugstedhöj ligge nordlig og östlig for Haugsteddal. Ved Foden har den en Række af smaa Krandsstene der paa 2 Sider, Øst og Vest, alle ere bortplöjede. De findes endnu mod Syd og Nord, og 3 Alen indenfor findes en Række Krandsstene staaende, hvis överste Kant er synlig 30'' over Jordoverfladen. Mod Øst og mod Vest er denne Krands ogsaa plöjet saa nær, at Krandsstenene ere borte. Mod Syd sees 8 og mod Nord sees 7. Höjen er gjennembrudt saaledes, at den næsten er deelt i to Dele og Brudet er fyldt med Marksten.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Haustedhøj", Høj, 13 m i Diameter, 1,25 m høj, op til Skel med V-siden, en Randsten i NØ, iflg. gl. Beskrivelse er den kløftet ved en Gennemgravning, men er nu helt utilgængelig i Krat; i Ager.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: Op til Skel med V-siden, i Randsten i NØ.; F.M. 1946.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Formodes fundet som beskrevet. Der er dog ikke længere et skel mod vest. Højen er helt groet til i krat og træer.

Litteraturhenvisninger  (0)