Elmenhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-156

Fredningsnr.
211771

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
"Elmenhøj", langhøj, 4,6 m høj, 58 x 36 m i tværmål, tilgroet hul i toppen, 2 grusgrave i nord- og sydøstfod, mange sten i overfladen; måske er det ne- derste af højen en naturlig grusbanke; græsgroet, i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den er noget langagtig idet den er 48 Alen fra Nord til Syd med 84 Al fra Vest til Øst. Der findes to Gruusgrave ved dens Fod, en mod Nordöst og en mod Sydöst. Ved at see deres Bagvægge kunne man fristes til at tro at ikke hele Höjens Masse er dannet af Menneskehænder; men at Höjen maaske först begynder ved Linien a.a, hvor en Række Krandsstene tydeligt træder frem især mod Sydöst, Syd og Nordvest. Partiet inden og ovenfor Krandsstenene er bygt af Muld, og det sees tydeligt, at Höjen ofte og til forskjellige Tider har været udsat for Angreb og Brud, hvoraf dog ingen har nogen Betydning. Det störste Brud har den i selve Toppen idet Brudet er 6 1/3 Alen lang 3 Al bred og 16'' dyb. Her findes to större og flade Steen. Höjens nederste Deel under Linien aa er af Undergrundsjord. Höjens Form og Markens Udseende derved taler tydeligt for, at först har man af Undergrundsjord bygt den nordre og större Deel og derefter bygt Höjen af Muld og större Stene höjt oppe. Den samme Maade er fulgt med Bygningen af [sb.] No 153; men ikke ganske saaledes da [= som] No 152 bygtes ligesom den heller ikke er langagtig i underste Parti.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Elmenhøj", Langhøj, 58 x 36 m stor, 4,6 m høj, tilgroet Hul i Toppen, 2 Grusgrave i N- og SØ-fod, mange Sten i Overfladen; maaske er det nederste af Højen en naturlig Grusbanke; græsgroet i Ager.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: Grusgraven er i SØ. og N., nu tilgroede ligesom Tophullet. Mange Sten i Overfladen. F.M. 1946.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Formodes fundet som beskrevet. Højen er helt dækket af krat og træer/buske.

Litteraturhenvisninger  (0)