Sivested
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-157

Fredningsnr.
2117103

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
Tidligere C-høj tinglyst med følgende tekst: ********************************* Høj, ca. 8 x 20 m stor og ca. 1,5 - 2 m høj. Største højde i V. Siderne stejle i S og V. I ager.
Undersøgelsehistorie  (11)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne lille Høj, der er lyngklædt og begroet med Enebærbuske, er bygt paa en Hældning. Den er pløjet for nær mod Øst og har der mistet sine Krandsstene. Ligeledes er dens ene Trediedel pløjet for nær mod Vest. Enkelte middelstore Krandssteen sees endnu mod Nordøst, og der findes mange temmelig store Steen i dens Indre. Den er efter al Rimelighed ikke brudt. [[1946: Nu kun tilbage en Revle i N-S., 16 m l., 8 m br., 1,6 m h., med stejle Sider i Ø. og V., Centralgraven sikkert urørt. Frigivet 1946.]]

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, nu kun bevaret en Revle fra N til S, 16 m lang, 8 m bred, 1,6 m høj; med stejle Sider i Ø og V; Centralgraven dog sikkert urørt; kratbevokset i Ager.

1987 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Diverse korrespondance af d. 6/4; 8/5 1987, kort med fundsted afsat samt tinglysningsdokument (kopi). Modtaget på N01 d. 19/5 1987. Ang. fredning af høj. Jvf. SNS F. 53-3104. Sb. 14.01.15-157.

1987 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-3104
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 53-3104
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
HØJ Ca. 8 x 20 m stor og ca. 1,5 -2 m høj. Største højde i V. Siderne stejle i S og V. I ager.

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er tæt bevokset med krat. Derudover enkelte træer og buske. Dyregrave i vestsiden. Beliggende i udyrket areal.

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)