Haugstedgaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-164

Fredningsnr.
211774

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 28/8 1916. Gdr. A.J. Andersen Diplom Afmærkn.: MS. 1928, lærer S. Andersen Høj, 5 x 30 m; i følge gammel beskrivelse en sænkning i top og en afgravning i nordvest, men nu utilgængelig i krat; i ager.
Undersøgelsehistorie

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den er begroet med Lyng og Græs. I Toppen har den et Brud fyldt med Marksteen. Af Krandsstene sees kun to mod Syd. Foden paa hele Nordsiden er plöjet bort.

1916 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 30 m i Diameter, 5 m høj; iflg. gl. Beskrivelse en Sænkning i Top og en Afgravning i NV, men MS nu utilgængelig i Krat; i Ager. FM 1916. MS 28/8. (MS kunde ikke findes i Krattet, men iflg. Ejeren staar den paa sin Plads).

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: Utilgængelig p.Gr.a. Krat, men vist ikke forandret. Iflg. Fredningen: i Top Sænkning, mod NV. afgravet.

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Helt tilgroet i krat og træer. Fortidsmindet formodes intakt. FM-sten formentlig skjult under bevoksningen. Fin dyrkningsfri bræmme.