Pothøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-169

Fredningsnr.
211772

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Pothøj", 26 m i diameter (dog noget langagtig i retningen Ø-V), 2,6 m høj; i syd-fod en nyere gravning; utilgængelig i krat; vest- og syd-fod afpløjet; i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den er noget langagtig fra Sydvest til Nordöst i samme Retning som Höjderyggen hvorpaa den hviler. Den er smuk lyng og græsgroet samt noget fladagtig ovenpaa. Den har ikke været brudt; men i denne Sommer ere Drengene ifærd med at bygge et Hyrdehuus i dens Top, hvorved en stor Deel Koltringsteen ere udvæltede af dens Top. Den er bygt af fin sort Muld og större Koltringdannede Steen.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: Orientering Ø-V., i SØ-fod en nyere Gravning, V- og S-fod afpløjet, ellers utilgængelig p.Gr.a. Krat. F.M. 1946.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Pothøj", 26 m i Diameter (dog noget langagtig i Retningen Ø-V), 2,6 m høj; i S-fod en nyere Gravning; V- og S-fod afpløjet; i Ager.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Tæt bevokset med træer og krat. Det er umuligt at komme op på højen. Fin dyrkningsfri bræmme udlagt.

Litteraturhenvisninger  (0)