Lundhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-176

Fredningsnr.
211779

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj af "Lundhøje", tvillinghøj med sb. 176d (2117-80), 14,50 x 3,25 m, den nordvestlige trediedel sløjfet, men skrænten eftergroet, græsgroet, i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höjen [sb.nr. 176A] er smuk lyngklædt; men den er brudt i Toppen navnlig fra Vest, saa den kan betrages som forstyrret. Ved dens Fod sees store Krandsstene i en liggende Stilling. Den er bygt af fin Muld og det tegner ikke til, at den har mange Steen. Lidt syd for ligger en saadan Forhöjning [sb.nr. 176C] som omtalt under foregaaende og en lignende findes mod Nord [sb.nr. 176B]. De ere begge dyrkede og kjendes kun svagt. Lige op til i östlig Retning findes en lille flad Höj [176D], lyngklædt og omsat med 10 Krandsstene. A er Höjen [sb.] No 176, b og c dyrkede Forhöjninger. d lyngklædt Forhöjning med 10 Krandsteen. Forhöjningen d kan ikke betragtes som Rest af en lille Dysse.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Lundhøje", Tvillinghøj med Sb. 176d, 14½ m i Diameter, 3,25 m høj, den NV-lige Tredjedel sløjfet, men Skrænten eftergroet; græsgroet i Ager.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: [Sb.nr. 176] a: V.-lige Tredjedel sløjfet, Skrænten tilgroet. 14½ m br., F.M. 1946. [Sb.nr. 176] a og d. ligger paa et fælles, udyrket Areal, 23 m l. i Ø-V., 11½ - 14½ m br. i N-S.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2010 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2010 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)