Lundhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-177

Fredningsnr.
211778

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/8 1916. Propr. S.J. Kahr Diplom Afmærkn.: MS. 1928, lærer S. Andersen Høj af "Lundhøje", 4 x 25 m; i sydvestsiden af toppen en flad grube, østfod afgravet; græs- og kratbevokset, i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höjen er meget smuk formet og beklædt med Lyng og Enebær. Ved Foden er den plöjet for nær flere Steder. Den kan endnu betragtes som ubrudt; thi et ubetydeligt Brud i Toppen, 5 Al lang 2 Al bred og ½ Al dyb kan ikke have havt nogen betydende Fölge med sig. Den er bygt af fin Muld, der flere Steder sees afdækket med större Steen, hvorimod det lader til at den ikke er afdækket alle Steder. Dens Fodstene ere vist allesammen tilstede; thi Krandsen kan tydelig fölges langs Höjens Fod.

1916 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Lundhøje", 25 m i Diameter, 4 m høj; i SV-siden af Toppen en flad Grube, Ø-fod afgravet; græs- og kratbevokset i Ager. FM 1916. MS 28/8

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: 25 m br., 4 m h., i SV-siden af Toppen en flad Grube, Ø-siden afgravet. Den pløjede Fod tilgroet igen. F.M. 1916. M.S.

2010 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2010 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fundet som beskrevet. FM-stenen ses ikke, men gemmer sig evt. under græsset.

Litteraturhenvisninger  (0)