Halehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-180

Fredningsnr.
211776

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Halehøj" eller "Hulhøj", 5,25 x 32 m; foden overpløjet i nord og nordøst, tilgroet gravning i syd, i top et hul, 2 x 4 m stort, 1 m dybt, åbent ud mod øst, hvori ses højens kærne af håndstore sten; granbevokset, i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Halehöj, eller som dens Navn udtales Haalhöj, er paa sit höjeste og övre Parti lynggroet; men paa sit lavere Parti eller Forpartiet er den dyrket. Partiet inden og ovenfor Krandsstenene er bygt af fin Muldjord, hvorimod Partiet nedenfor er bygt af Undergrundsjord, der tydelig sees at være taget mod Øst og tildels mod Nordöst samt mod Nordvest. Krandsstenene staa 123'' over Foden, og her sees i alt 24. I nedenstaaende Grundrids sees Krandstenenes Kreds ved a. b er en Brydning 8 Al forneden, 6 Alen ind og dens Bund vandret med Krandsstenenes Fod. c er den af Brudet udkastede Jord, hvor de udvæltede Krandsstene endnu sees. d er Grændsen for Höjens Fod. e er et Topbrud, f ligesaa men nyere, 6 A lang, 5 Al bred og 2 Al 16'' dyb. Der er altsaa enenu en Alen af det finmuldede Parti, der ikke er naaet. G betegner Maalelinien fra Nord til Syd. Krandsstenene ere rundagtige men dog staaende.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Halehöj" eller "Hulhøj", 32 m i Diameter, 5,25 m høj; Foden overpløjet i N og NØ, tilgroet Gravning i S, i Top et Hul, 2 x 4 m stort, 1 m dybt, aabent ud mod Ø, hvori ses Højens Kærne af haandstore Sten; granbevokset i Ager.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: Hul i Top, aabent ud mod Ø., viser en Stenkærne i Højen, er 1 m dybt, 2 x 4 m stort. Tilgroede Gravninger i S., Foden pløjet i N. og NØ. F.M. 1946.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2010 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2010 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fundet som beskrevet dog uden graner.

Litteraturhenvisninger  (0)