Halegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-189

Fredningsnr.
211783

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,2 x 12 m, op ad dens N-side en mængde fyld, tilkørt ca. 1880, så hø- jen nu er 20 m i N-S; det hele græs- og kratgroet i ager; på top en stor tjørn.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her har forhen staaet en Höj og den staar der da ogsaa endnu; men den har alt i flere Aar været dækket med Afrömningsjord fra en nærliggende Mærgelgrav, saa der hverken kan sees Form eller Störrelse. Om Höjen i fordums Dage har været brudt vides ikke. Der vides slet ikke noget om den.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 12 m i Diameter, 2,2 m høj, op ad dens N-side en Mængde Fyld, tilkørt ca. 1880, saa Højen nu er 20 m i N-S; det hele græs- og kratgroet i Ager; paa Top en stor Tjørn.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: 12 m br., 2,2 m h., velbevaret. Den kunstige Fyld (se nedenfor) ligger op til N-siden, saa Højen i N-S. bliver 20 m. F.M. 1946.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Der henvises til lærer Nissens berejsertekst.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2010 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2010 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)