Halegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-192

Fredningsnr.
211781

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Lav høj, 14 m i diameter, omgivet af fodsten; uigennemtrængeligt krat på højen; i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her sees almindelige Krandsstene der ved deres Stilling i Rundkreds giver et Gjennemsnitsmaal af 22 Al. Af Krandsstenene ere to mod Nordvest ualmindelig store i Forhold til de övrige. Stedet er saa tillagt med Steen fra Marken baade större og mindre at det ikke kan siges bestemt om her er en flad Höj eller en Dysse, og den stærke Opvækst af Brombær gjör Stedet utilgængeligt.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav Høj, 14 m i Diameter, omgivet af Fodsten; uigennemtrængeligt Krat paa Højen; i Ager.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: Bevaret, men utilgængelig p.Gr.a. Krat. F.M. 1946.

2010 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2010 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fodstenene kan ikke ses pga. krat.

Litteraturhenvisninger  (0)