Kovstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-204

Fredningsnr.
211784

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,2 x 18 m; pløjet for nær i Ø og V, indgravninger fra Ø, V og S, størst fra S, i top en flad sænkning og Ø for den en dyb, snæver grav- ning, åben ud mod NØ; alle skader dog eftergroede igen; lyng- og græs- groet i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höjen er lyngklædt og bygt af fin sort Muld med större og mindre Stene. Den er plöjet for nær mod Syd og Nord og har derved mistet mange af sine Krandsstene. Der sees kun 3 af dem mod Sydvest og de findes 30'' oppe. Som Grundplanen viser er der fört en Deel Jord bort fra Syd og fire mindre Brud ere fyldte med Steen og Jord. Paa Grundtegningen ere de betegnede med X. Uagtet alle disse Brydningsforsög kan dens Midte dog betragtes som urört.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 18 m i Diameter, 3,2 m høj; pløjet for nær i Ø og V, Indgravninger fra Ø, V og S, størst fra S, i Top en flad Sænkning og Ø for den en dyb, snæver Gravning, aaben ud mod NØ; alle Skader dog eftergroede igen; lyng- og græsgroet i Ager.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: Pløjet for nær i Ø. Og V., tilgroede Gravninger i Ø., V. og S. (størst i S.). I Top en flad Sænkning og Ø. for den en dyb, snæver Gravning, aaben ud mod NØ., tilgroet. F.M. 1946.

2010 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2010 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)