Dyrhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-207

Fredningsnr.
211786

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/8 1916. Gdr. Rasmus Thuesen Sørensen. Diplom Afmærkn.: MS 1928, lærer S. Andersen. Høj af "Dyrhøje", 2,6 x 19 m; hul i top, gruber S og SØ for det; foden afpløjet hele vejen rundt og den nederste del af siderne i Ø og S, meget medtaget af kreaturerne; kratgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Som den foregaaende [sb.nr. 206] er den lyngklædt og plöjet for nær. Af Krandsstenene sees 5. De ere smaa og sidder henved 18'' oppe. Den har et större gammel Brud i Toppen 8 Al i Gjennemsnit og 36'' dyb. Den kan ikke betragtes som brudt til Bunden. Den er opfört af fin Muld; men der findes ikke ret mange Steen i Fylden, hvorimod Höjen har en Afdækning af Brosten imod sin Top. De 3 sidste kaldes Dyrhöje. Der er Grund til at antage, at Höjen har været brudt för den blev dyrket.

1916 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Dyrhøje", 19 m i Diameter, 2,6 m høj; Hul i Top, Gruber S og SØ for det; Foden afpløjet hele Vejen rundt og den nederste Del af Siderne i Ø og S meget medtaget af Kreaturerne; kratgroet i Ager. FM 28/8 1916 MS

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: Stort Hul i Top, Gruber i S. og SØ. herfor. Foden afpløjet hele Vejen rundt og den nederste Del af Siderne i Ø. og S. meget medtaget af Kreaturer. F.M. M.S.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten mod SV. Bevokset med krat - flere steder står højen uden græsdække.

Litteraturhenvisninger  (0)